กิจกรรมวิ่ง “กำจัดก่อนกัด”

//กิจกรรมวิ่ง “กำจัดก่อนกัด”

กิจกรรมวิ่ง “กำจัดก่อนกัด”

WETLESS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกำจัดก่อนกัด โดยร่วมมือการดำเนินการกับทางโรตารี เพื่อรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกว่า 2000 คน

By |2018-09-18T16:08:03+00:00กันยายน 18th, 2018|กิจกรรมเพื่อสังคม|0 Comments

Leave A Comment

Have no product in the cart!
0