กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมวิ่ง “กำจัดก่อนกัด”

By |2018-09-18T16:08:03+07:00กันยายน 18th, 2018|กิจกรรมเพื่อสังคม|

WETLESS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกำจัดก่อนกัด โดยร่วมมือการดำเนินการกับทางโรตารี เพื่อรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกว่า 2000 คน

เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ รร.บ้านสันธาตุ

By |2018-09-04T15:17:22+07:00กันยายน 4th, 2018|กิจกรรมเพื่อสังคม|

ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่รร.บ้านสันธาตุ จังหวัดเชียงราย

Go to Top