ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่รร.บ้านสันธาตุ จังหวัดเชียงราย